Vārenbrokas muiža

"Vārenbrokas muiža"

 • Biedrības mērķi:

  • Vārenbrokas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
  • muižas unikālo kultūrvēsturisko vērtību un vides apzināšana, atjaunošana, uzturēšana un attīstība;
  • kultūras tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstības veicināšana;
  • kultūras mantojuma saglabāšanas popularizēšana.
  • veicināt jaunatnes interesi par vēsturi un profesijām, kuras saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu. 
 • DOKUMENTI:
Tehniskās izpētes atzinums_Vārenbrokas muiža.pdf
Biedrības Vārenbrokas muiža statūti.pdf
Varenbroka_AMI_2013_Dirveiks_PDF.pdf
Inventarizacijas_lieta_VM.pdf
VARENBROKA_FOTOATTELI_UN_ANOTACIJAS.pdf
Visas muižas bildes TE
Video Te

3D
Ja arī Jūs ticat, ka šo vietu iespējams saglabāt, nāciet talkā!